Strona główna
  O nas
  nowości
  Aby każdy człowiek w Beskidach był bezpieczny
  Informacja prasowa
  projekt "Śmigłowiec dla Beskidów"
  Założenia i cele
  uzasadnienie medyczne
  statut stowarzyszenia
  Założyciele
  Zarząd
  Ratownictwo lotnicze
  Emergency phone
  Braliśmy udział
  Galeria
  Sponsorzy
  Linki
  Kontakt
Co myślisz
o ratownictwie lotniczym ?
:: nie potrzebne
:: potrzebne
:: bardzo potrzebne
:: zbyteczne
:: nie mam zdania

Pokaż artykuły w tej kategorii

Informacja prasowa o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ratownictwa Lotniczego w Beskidach
Informacja prasowaW dniu 8.11.2004 roku w Bielsku Białej odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Ratownictwa Lotniczego w Beskidach. Podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia, uchwalono Statut, ukonstytuował się Zarząd i komisja rewizyjna. W najbliższym czasie rozpocznie się procedura rejestracji.
Inicjatorem powołania Stowarzyszenia jest pan Wojciech Gorgolewski, osoba od dawna przekonana o celowości realizacji tej idei. Współzałożyciel Fundacji na rzecz Ratownictwa Lotniczego im. Bogusława Arendarczyka i Janusza Rybickiego / piloci śmigłowca którzy zginęli w trakcie akcji ratunkowej w Tatrach / przekonał wiele osób o potrzebie powołania organizacji która podejmie wysiłki na rzecz powołania ratownictwa Lotniczego w Beskidach .
Założyciele Stowarzyszenia wśród których znaleźli się entuzjaści lotnictwa, goprowcy, lekarze, strażacy, ubezpieczeniowcy i ludzie businesu uznają iż istnieją ważne przesłanki dla których w Beskidach powinno działać ratownictwo lotnicze.
Istnieje potrzeba zapewnienia efektywnego ratownictwa i transportu lotniczego na terenach górskich w odniesieniu do poszkodowanych w wypadkach w górach, na drogach, w przypadkach nagłych zachorowań w trudnodostępnych miejscach, w przypadku katastrof
i klęsk żywiołowych. Obecnie funkcjonujące struktury nie zapewniają możliwości niesienia pomocy w takich sytuacjach, gdyż nie są zdolne do objęcia swoim zasięgiem tych terenów ani odpowiednio przystosowane pod względem umiejętności, znajomości lokalnych warunków oraz wyposażenia w sprzęt. Beneficjentem działalności Stowarzyszenia są lokalne społeczności . Dzięki zapewnianiu ratownictwa lotniczego poprawi się jakość życia
i bezpieczeństwo na objętych nim obszarach. Wzrośnie także konkurencyjność Beskidów jako terenu do uprawiania rekreacji i turystyki co przyczyni się do wzrostu zamożności mieszkańców. W ten sposób beneficjentami działalności stowarzyszenia są także przedsiębiorcy czerpiący dochody z turystyki i rekreacji właściciele hoteli, wyciągów i szkół narciarskich oraz turyści. Ratownictwo lotnicze jest działalnością wymagającą koordynacji wielu skomplikowanych elementów, w szczególności niezbędna jest inicjatywa organizacyjna która doprowadzi do stworzenia struktury i zapewni jej funkcjonowanie .
Swoje cele Stowarzyszenie będzie realizowało przez:
1.Tworzenie rozwiązań organizacyjnych prawnych i finansowych.
2.Integrację i przekonywanie władz, samorządów i lokalnych społeczności.
3.Integrację środowisk organizacji i instytucji zainteresowanych funkcjonowaniem ratownictwa lotniczego w Beskidach.
4.Organizowanie finansowania przez pozyskiwanie funduszy państwowych, pomocowych, samorządowych, prywatnych oraz sponsoring indywidualny i instytucjonalny.
5.Pozyskanie sprzętu i wybór operatora.
6.Współdziałanie i koordynacja działań pomiędzy instytucjami działającymi w systemie ratownictwa/ Zakłady Opieki Zdrowotnej, GOPR, Policja, Straż Pożarna dla realizacji celu statutowego.
7.Współpraca z pokrewnymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami
i fundacjami.
8.Rozwijanie działalności informacyjnej, edukacyjnej, szkolenia, seminaria.

Informacje o działalności Stowarzyszenia - Wojciech Gorgolewski Tel. 033 821 81 00, tel. kom. 0502 33 07 48, e-mail: stowarzyszenie@airrescue.org.pl

STRONA GŁÓWNA  ::  ŚMIGŁOWIEC DLA BESKIDÓW   ::   STATUT  ::  UZASADNIENIE MEDYCZNE  ::   SPONSORZY  ::  KONTAKT

Copyright © 2005 Stowarzyszenie lotnictwa ratowniczego w Beskidach